Om Spektrum

Tekstiltryk

Farvning

Uniprint

Procion MX

Remazol

Acid Dye

Indigo

Küpefarver

Metalfolie

Markal Paintstiks

Trykrammer m.m.

Photo Screen

Trykblokke og stencils

Tekstiler

Tørklæder og sjaler

Færdigsyede produkter

Afrikanske stoffer

Art Quilt og broderi

Galleri

Udsalg

Kurser

Postordresalg

Åbningstider - og find os

Links

Se prislister på pigmenter og bindere her

FARVER OG BINDERE FRA SPEKTRUM

 

UNIPRINT Pigment til toning af binderne

Deklaration: Vand, Uorganiske- og organiske farvestoffer, overfladeaktive additiver. Frem-træder letflydende til svag viscos.
Anvendelse: Uniprint Pigment bruges til indfarvning af de forskellige Uniprint Bindere. Pig-menterne har højeste lysægthed, meget bestandige overfor alkaliske vaskemid-ler, temperaturstabilitet, højeste renhed, brillans, farvestyr og dækkeevne. Desu-den har de gode flydeegenskaber for at lette doseringen.
Ryst emballagen godt før brug og hold den selvfølgelig altid tillukket. Klumper af indtørret pigment må fjernes ved filtrering. Pigmenten skal tilsættes under omhyggelig omrøring. Alle pigmenter kan blandes inbyrdes.
Udover standardpigmentsortimentet på 20 farver findes 6 lysende klare Fluofar-ver, som ved iblanding kan give standardpigmenterne usædvanlig stor klarhed og brillans.

 

Fælles for alle bindere:

Fixering: 5 - 6 min. ved 130 - 150o med TØR VARME (dvs. ikke dampstrygejern). Man kan fixere med strygejern eller i ovn. Binderen skal være fuldstændig tør inden fixering. Lad gå 24 – 72 timer før evt. vask.
Ved tryk anbefales væv på 35 trådes tæthed.

Lagring: Vigtigt: opbevares tillukket, tøt, møkt og køigt men frostfrit.

Holdbarhed: Ved korrekt opbevaring: ca. 1 år.

Miljøsikkerhed: Spildt farve på huden afvaskes med vand og sæbe. Ved kontakt med øjnene skylles med rigeligt vand.

Bindere og farver er totalt vandbaserede og uden pthalater/ /blødgørere.

Kan opnå øko-certifikat,Svane-Blomstermærke mm.

Supplerende: Al information er baseret på laboratorie- og praksiserfaring, men er ikke et ud-tryk for en garanti eller forpligtelse. Foretag altid et prøvetryk og lav altid en va-skeprøve for at sikre dig, at produktet er egnet til opgaven.

Varemæke: Uniprint er et registreret varemærke tilhørende Universal Color&Chemical ApS.

 

UNIPRINT Binder SOFT transparent binder

Deklaration: Vand, konsistensmiddel, acryllatex, kvalitetsforbedrende additiver. Uniprint. Binder Sof-T MB fremstår som en hvid middelviscos pasta. Tørrer klart op.
Anvendelse: Uniprint Binder SOFT er specielt udviklet til tekstiltryk, hvor der er krav om gnideægthed på et ekstremt højt niveau, samt opfyldelse af den nye norm, hvor vaskeægtheden først vurderes efter 5 på hinanden følgende maskinvaske. Uniprint Binder SOFT er transparent dvs. at man får den farve man har blandet på hvidt stof. Hvis man f.eks. trykker med gul farve på blåt stof , giver det et grønt tryk. Ønskes et sort tryk er det også denne binder , der bruges uanset stof-fets farve. Trykkene er meget bløde og tekstilets smidighed bevares. Uniprint Bindere Side 2 af 4 SPEKTRUM v/Kirsten Lundbergh Kildegårdsvej 16 B 2900 Hellerup , tlf.: 39 63 85 00, www.spektrumtextil.dk maj 2020
Uniprint Binder SOFT tones med 0 - 100g Uniprint Farvepigment pr. kg. og op til 200g Uniprint Fluo-farvepigment. Uniprint Binder SOFT kan fint kombineres med andre Uniprint Bindere for variation af de forskellige egenskaber.

 

UNIPRINT Aqua-binder

Anvendelse: Transparent ’vandagtig’ binder. Bruges til akvarel maling og ’vådt i vådt’ maling. Hvis der ønskes bløde overgange i påmalingen ,kan stoffet sprayes med lidt vand først. Aqua- binder bruges også til ’Sunprinting’ teknik.

 

UNIPRINT Binder Reaktiv H.K.S.L Transparent binder til silke og let uld

Anvendelse: Uniprint Reaktiv H.K.S.L er specielt udviklet til tekstiltryk og maling på silke . Binderen efterlader materialet med et fuldstændigt blødt greb. Tones med 0-100 g Unipigment pr.kg binder.
Reaktiv H.K.S.L kan blandes med en mindre del Softwhite 200% for at opnå en mere dækkende virkning på farvet bund.
Vigtigt: Reaktiv H.K.S.L kan IKKE blandes med andre bindere end den nævnte Soft-white 200%.

 

UNIPRINT Binder D 50 til tryk med klare farver på farvet bund

Deklaration: Vand, konsistensmiddel, acryllatex, kvalitetsforbedrende additiver og overflade-aktive uorganiske pigmentkombinationer. Uniprint Binder D 50 fremstår som en kitfarvet viskos pasta.
Anvendelse: Uniprint Binder D 50 er til meget dækkende og konturskarpe overfladetryk på m indfarvede tekstiler, f.eks. et klart rødt tryk på sort bundfarve.
Uniprint Binder D 50 maskerer bundfarven og efter varmefixering fremstår trykket med klare brillante farver. Uniprint Binder D 50 har et højt tørstofind-hold og kan tørre ind i rammen. Som modvirkning kan binderen tilsættes tryk-farven 0-50 g Uniprint Additiv RET pr. kg. binder. Kan kombineres med Soft MB 400 for et blødere greb og halvdækkende udtryk.

 

UNIPRINT Binder White DTS hvid binder til hvide eller pastelfarvede tryk på farvede tekstiler

Deklaration: Vandbaseret titandioxyddispersion, konsistensmiddel, acrylat/polyurethan bin-der, kvalitetsforbedrende additiver. Uniprint Binder White DTS fremstår som en hvid lavviskos pasta.
Anvendelse: Uniprint Binder White DTS er tixitropisk og anvendes direkte som den er. Uniprint Binder White DTS giver meget bløde og elastiske tryk og der derfor velegnet til hvide tryk på farvet trikotage, så man undgår den velkendte krakele-ring ved brug eller efter vask. Uniprint Binder White DTS giver en relativ blank overflade, der kan sammenlignes med gummifarve men med et mere behageligt greb. Korrekt varmefixerede tryk giver et meget højt ægthedsniveau på både bomuld og syntetiske fibre. Tørretiden kan forlænges med tilsætning af 50g Additiv RET pr. kg. trykfarve. Dette er en fordel, hvis rammen tørrer hurtigt ind. Det anbefales at rakle flere gange end normalt ved dæktryk.
Uniprint Binder White DTS tones med 0 – 100 gr Uniprint Farvepigment pr. kg. og op til 200g Uniprint Fluo-farvepigment.
Uniprint Binder White DTS kan fint kombineres SOFT

 

UNIPRINT Binder Soft White 200%

Anvendelse: Dækkende, hvid binder der efterlader stoffet med et blødt greb.
Ved tilsætning af Uni farvepigment fremkommer fine pastelfarver.

 

UNIPRINT Binder Metallic til tryk med perlemors- og metalliceffekt

Deklaration: Vand, konsistensmiddel, latexbinder, overfladeaktive additiver og højglanspig-menter. Uniprint Binder Metallic fremstår som en cremet perleglansagtig mid-delviskos pasta.
Anvendelse: Uniprint Binder Metallic er en speciel trykpasta til tryk med metallic- og perle-morseffekt
Uniprint Binder Metallic har en meget stor dækkeevne og er velegnet på både hvide og mørke tekstiler. Uniprint Binder Metallic er klar til brug og giver f.eks. en flot sølvskinnende effekt på sort bundfarve.
Uniprint Binder Metallic kan tones med 0 – 100 gr Uniprint Farvepigment pr. kg. Ønskes svagere metallic/perlemorseffekt virkning kan Binderen blandes med SOFT

 

UNIPRINT Binder EXP til svulmetryk

Deklaration: Vand, konsistensmiddel, acryllatex, kvalitetsforbedrende additiver og ekspande-rende polymerkombination. Uniprint Binder EXP fremstår som en kitfarvet vi-skos pasta.
Anvendelse: Uniprint Binder EXP anvendes til tryk på tekstiler for at opnå et hævet reliefag-tigt udseende, der opstår, når trykket varmebehandles. Uniprint Binder EXP ek-spanderer ca. 30 gange, den er klar til brug og fremtræder efter behandling rå-hvidt/svagt gulligt. For at undgå dette tones med Uniprint Pigment White T-UPR. Uniprint Binder EXP kan tones med 0-100 g Uniprint Pigment pr. kg. binder. Ønskes mindre svulmevirkning kan SOFT tilsættes.

 

UNIPRINT Binder Discharge DC til at ætse - fjerne farve

Deklaration: Vand, konsistensmiddel, acryllatex og kvalitetsforbedrende additiver. Uniprint Discharge DC fremstår som en hvid middelviskos pasta.
Anvendelse: Uniprint Discharge DC er specielt udviklet til tekstiltryk på mørke farver, der er specielt indfarvet til formålet med reaktive farver eller med Acid Dyes. Uniprint Bindere Side 4 af 4 SPEKTRUM v/Kirsten Lundbergh Kildegårdsvej 16 B 2900 Hellerup , tlf.: 39 63 85 00, www.spektrumtextil.dk maj 2020
Uniprint Discharge DC skal blandes med Uniprint Aktivator DC før trykning kan begynde. 1000 g Uniprint Discharge DC iblandes 20-100 g Uniprint Aktiva-tor DC.
Uniprint Discharge DC kan tones med 0-100g Uniprint Pigment pr. kg.

NB! Fixering: Denne binder skal som den eneste helst fixeres, mens den stadig er ganske lidt fugtig og med fuld damp på strygejernet. Derefter Stryges med tør varme i 4-5 minutter ved 150˚.

Se prislister på pigmenter og bindere her

Uniprintplusbindere

Uniprint Pigment og de mange binderer fås i forskellige størrelser